Kleinschalige, beschermde woonvormen

  • Landschap (4)

Opdrachtgever: Bureau Buitenkans

Simester heeft de gespreksleiding verzorgd van een bijeenkomst met Zeeuwse zorgprofessionals en cliëntenvertegenwoordigers over kleinschalige, beschermde woonvormen.

Kleine huisjes

De behoefte aan "kleine huisjes" in een prikkelarme omgeving lijkt vanuit de ervaring van naasten aangetoond. Nu is het de kunst de behoefte - hoe tegenstrijdig ook - enigszins tastbaar te maken en lokaal en op maat in te vullen met regionale partners. Draagvlak vereist op voorhand inzicht in verwachte effecten, zeker vanuit de omgeving.

Bekijk ook...
199