Dagvoorzitter Terugkomdag Sociaal Domein

  • Terugkomdag Sociaal Domein 1

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

Op dinsdag 25 november 2014 was er een speciale Terugkomdag Sociaal Domein in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg te Middelharnis. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor partners uit het sociaal domein (zorgaanbieders, woningbouw, welzijn, kerken, enkele huisartsen, dorpsraden).

Drie decentralisaties

Het doel van de bijeenkomst was om terug te blikken op wat er allemaal al gedaan is ter voorbereiding op de drie decentralisaties, met elkaar bij te praten over de stand van zaken en ervoor te zorgen dat alle partners geïnspireerd klaarstaan op 1 januari 2015. In 2015 gaat er namelijk veel veranderen op het gebied van jeugd, zorg en werk, dit worden ook wel de drie decentralisaties in het sociale domein genoemd. Wethouder de Jong van gemeente Goeree-Overflakkee was ‘s morgens aanwezig om de opening te verrichten en om vragen te beantwoorden inzake de genoemde drie gebieden.

Veranderingen in de zorg

Er werd aan de bezoekers twee maal een film getoond. ‘De zorg op Goeree-Overflakkee’, was de eerste; een korte film waarin inwoners gevraagd worden hoe zij tegen de veranderingen in de zorg aankijken. De tweede ‘Inrichting Klantproces’, was op basis van een animatiefilm. Hier werd het klantproces uitgelegd, zodat helder is hoe inwoners met een hulpvraag straks door het proces geleid worden. De eerste film ‘De zorg op Goeree-Overflakkee’, werd in twee delen getoond. Deel 2 van deze korte film toonde dat de inwoners die ook in deel 1 aan bod gekomen waren, zich uitspraken over de veranderingen nadat het nieuwe klantproces aan hen was uitgelegd.

Programmamanager Krijn Kastelein nam de stand van zaken per domein door. Sinds de vorige bijeenkomst op 3 juli 2014 is er veel werk verzet. Men werd op de hoofdlijnen bijgepraat over de stand van zaken binnen elk domein. De resultaten ‘Pilot Wijkteam en Vroeg-signalering’ werden benoemd door Joost Kadijk. Op basis van de tussenevaluatie schetste hij een beeld van de stand van zaken van deze pilot.

Nieuwe gezichten

Er werd een voorstelronde gehouden voor de ‘nieuwe gezichten’. De afgelopen maanden zijn er een aantal nieuwe functies en samenwerkingsverbanden opgezet die nodig zijn om het klantproces goed te laten verlopen. De generalisten, jeugd consulent en de netwerkregisseur van het JOT stelden zich graag aan het publiek voor

De ‘Pilot Extra Handen’ te Ooltgensplaat werd besproken. In Ooltgensplaat wordt gekeken of participatie, Wmo en burgerkracht kunnen worden verenigd in één pilot. De initiatiefnemers legden het publiek een aantal vragen/situatie voor. Tevens was er een transformatiemarkt die goed bezocht werd en werd een zorg-conference gehouden door een cabaretier. De bijeenkomst werd rond 13:30 uur afgesloten.

Bron: www.igo.nl

Bekijk ook...
199