Transitieatlas Wonen, Zorg & Welzijn

  • Participatie (11)

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee verandert. Door ontgroening en vergrijzing zijn er op termijn minder jongeren en meer ouderen in de gemeente, ook daalt de actieve beroepsbevolking. Dit heeft gevolgen voor de behoefte aan bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen, ruimtes in verenigingsgebouwen en medische voorzieningen. Simester trad tijdens twee avonden in bestuurscentrum Het Rondeel op als avondvoorzitter, waar met behulp van het instrument Transitieatlas de gevolgen van demografische veranderingen in beeld werd gebracht.

Transitie in praktijk

De transitieatlas is een interactief instrument dat regio’s helpt de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen duidelijk te maken en om met alle partijen tot oordeelsvorming te komen. Deelnemers geven aan welke criteria zij van belang vinden bij het uitvoeren van de transitieopgave, en ook welke creatieve mogelijkheden er zijn om met mogelijke gevolgen om te gaan. Bijvoorbeeld door inzet van burgerkracht of het benutten van leegstaand vastgoed voor andere functies.

Beeldvormende scenario’s

Simester sprak in beide sessies met betrokken organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Door middel van stemkastjes konden de aanwezigen hun mening geven. Vervolgens werden mogelijke toekomstscenario’s getoond. De scenario’s lieten met kaartbeelden - en per kern - zien wat de voorgelegde vraagstukken betekenen voor onder andere het voorzieningenaanbod in de gemeente. De scenario’s waren beeldvormend en kunnen helpen bij het maken van toekomstige beleidskeuzes.

Samenwerkingspartner

Public Result

Bekijk ook...
200