Dagvoorzitter Ontbijtbijeenkomsten Wmo-pilots

  • ©JL-1002

Opdrachtgever: gemeenten in de Drechtsteden

Begin december 2014 vond het derde Wmo-pilotontbijt in een reeks plaats, bedoeld door beleidsmakers uit gemeenten in de Drechtsteden. Simester leidde in 2014 twee ochtenden als dagvoorzitter.

Kennisdeling en reflectie

Het doel van de bijeenkomsten was om ervaringen uit te wisselen en hier in gezamenlijkheid op te reflecteren, met voor de gelegenheid passende werkvormen. Daarnaast deelden DGJ en OCD de beschikbare onderzoeksresultaten en werd tevens een toekomstperspectief voor 2015 geschetst. Naast het delen van inzichten en de vooruitblik, was de output van de bijeenkomst waardevol om te bepalen in welke vorm kennisuitwisseling in het nieuwe jaar zal plaatsvinden.

Samenwerkingspartners

Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)

Bekijk ook...
199