Presentatie Klanttevredenheidsonderzoek

  • Belangen Verbinden(22)

Opdrachtgever: De Goede Woning Rijssen

In het Parkgebouw in Rijssen presenteerde De Goede Woning (DGW) de resultaten van haar klanttevredenheidsonderzoek en ging hierover de dialoog aan met tal van belanghouders. Simester bereidde samen met DGW het programma voor en leidde de bijeenkomst en de discussie.

De resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek waren positief. Desondanks wilde DGW de dialoog aangaan, over thema’s die de Rijssense gemeenschap kunnen samenbinden. Denk daarbij aan thema’s als leefbaarheid, buurtbetrokkenheid, sociale cohesie en energiebewustzijn. Simester leverde een dagvoorzitter die deze thema’s op een levendige manier besprak met de zaal.

Geslaagde middag

De  presentatie door Simester bood DGW aanknopingspunten om nieuwe verbindingen met partners te leggen en de lokale verankering te versterken. De middag was geslaagd in de ogen van de aanwezigen; de dagvoorzitter gaf de aanwezigen ruimte voor inbreng en DGW zorgde voor een goede opvolging.

Bewonerswensen

De doelgroep van de bijeenkomst werd primair gevormd door de huurders van De Goede Woning.  Tijdens de presentatie stonden de wensen van de bewoners op de voorgrond. Relevante belanghouders waren aanwezig, zoals de gemeente Rijssen-Holten, de Stichting Huurdersraad De Goede Woning en de huurdersorganisatie van DGW.

Samenwerkingspartner

Stichting Huurdersraad De Goede Woning

Bekijk ook...
205