Dagvoorzitter Kennismarkt Zorg en Welzijn

  • Betrek de omgeving bij uw plannen 3
  • Kennismarkt 2

Opdrachtgever: gemeenten Brabantse Wal

De Brabantse Wal gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) hebben er voor gekozen om de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) samen uit te voeren. Vanuit deze samenwerking is de behoefte ontstaan om tot kennisdeling te komen tussen regionale zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Dit gebeurde tijdens een Kennismarkt, waar Simester optrad als dagvoorzitter.

Slimme en praktische verbindingen

Tijdens de Kennismarkt kregen de partijen de gelegenheid zich te presenteren, onderlinge verbindingen te leggen en op zoek te gaan naar manieren om inwoners zo goed mogelijk te bedienen. We adviseerden het organiserend comité over de opzet, setting en gewenste sfeer van de bijeenkomst. Deze Kennismarkt stond niet op zichzelf, het is een van de vele initiatieven in de regio om toekomstige samenwerkingsvormen te stimuleren: allen met als doel een optimale dienstverlening aan burgers te realiseren.

Samenwerkingspartners

Gemeente Bergen op Zoom, gemeente Steenbergen, gemeente Woensdrecht, tanteLouise-Vivensis, S&L Zorg, Stichting Inzet voor Zorg en Buro Maks.

Bekijk ook...
199