Evaluatiebijeenkomst Ondernemingsplan

  • Ondernemingsplan clavis I
  • Ondernemingsplan clavis II

Opdrachtgever: clavis

Clavis heeft samen haar medewerkers het bestaande Ondernemingsplan geëvalueerd. Simester leidde de bijeenkomst als gespreksleider in goede banen.

Speerpunten

Het Ondernemingsplan heeft een looptijd van 2015 tot 2019. Daarom is er tijdens de evaluatiebijeenkomst ingegaan op de stand van zaken. Wat gaat er goed? Waar moet extra aandacht aan worden besteed? En welke ontwikkelingen vragen om tegen het licht te worden gehouden? Zijn de oorspronkelijke uitgangspunten nog steeds van toepassing? De speerpunten uit het plan, namelijk ketensamenwerking, digitalisering, optimaliseren van werkprocessen en assetmanagement en financiële vastgoedsturing kwamen inhoudelijk aan bod.

Resultaat

Resultaat van de bijeenkomst was een samenvatting van de verzamelde input die in de verdere uitvoering kan worden betrokken. Per programmaonderdeel is een uitvoeringsagenda met aandachts- of verbeterpunten voor handen - gericht op wijken, organisatie en persoonlijke ontwikkeling - met concrete handreikingen als oogst voor de komende periode.

Bronvermelding fotografie: clavis.

Bekijk ook...
205