Workshop ‘Dialoog- en debattechnieken’

  • Kennismarkt 1

Opdrachtgever: WonenBreburg

De OR van WonenBreburg organiseert periodiek een Lagerhuis, een debat om de mening van medewerkers in de organisatie te peilen. De OR wil de functie van het debat op een hoger plan tillen, om zo haar rol als klankbord en tegenmacht te versterken. Simester leidde daartoe een Workshop ‘Dialoog- en debattechnieken’.

Kracht van de voorbereiding

Het eerste deel van de Workshop stond in het teken van de 10 belangrijkste aspecten van een dialoog- of debatbijeenkomst. Zowel inhoudelijke onderdelen (bijvoorbeeld zicht op het doel en de doelgroep) als praktische (denk aan de opbouw van het programma, goed geluid) passeerden hierbij de revue. “De basis van een geslaagde bijeenkomst ligt voor 80% in de voorbereiding”, zo vatte de één van de deelnemers dit onderdeel samen.

Speelruimte van een debat

De deelnemers gingen in groepen aan de slag om vooraf kernachtig weten te formuleren wat er al dan niet met de input van een debat kan worden gedaan, de zogenoemde speelruimte. Ook benoemden de OR-leden groepsgewijs de beste setting van het aankomende Lagerhuis (welke locatie, welke zaalopstelling) en tot slot stond de kunst van het debat centraal. Wat zijn de pijlers voor een succesvol debat en hoe formuleert de OR stellingen die niet alleen reactie uitlokken maar ook de uitwisseling van meningen aanjaagt?

Bekijk ook...
205