Werksessies toetsingskader recreatie

  • Herfst Tholen (3)

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert werksessies om een toetsingskader voor nieuwe recreatieve ontwikkelingen te maken. Simester verzorgde de gespreksleiding van de bijeenkomsten.

Duurzame Eilandkwaliteit

Uitgangspunt is een bestaand en globaal kader dat onderdeel uitmaakt van de vastgestelde recreatievisie. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is het bestaande kader geëvalueerd, zijn de verschillende onderdelen in deelvragen uitgewerkt en komt de weging aan bod. In een derde sessie is het complete kader doorlopen om het waar nodig aan te scherpen; het groepsgewijs behandelen van een voorbeeldcasus diende hierbij als instrument.

Bekijk ook...
200