Vluchtelingenbeleid en verhoogde asielinstroom

  • Herfst Tholen (5)

Opdrachtgever: gemeente Molenwaard

De gemeente Molenwaard wil zich voorbereiden op een meerjarig, verhoogde instroom. Daarom wil de gemeente de consequenties hiervan in beeld brengen, zowel voor de samenleving als de organisatie. Simester leverde een beleidsadviseur die tijdelijk als procesondersteuner optrad.

Landelijk kader

Gemeenten zijn verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Ook de gemeente Molenwaard krijgt jaarlijks een taakstelling opgelegd door het Rijk om vergunninghouders. In het Bestuursakkoord zijn afspraken tussen het Rijk en gemeenten gemaakt over de opvang van vluchtelingen en vergunninghouders. Dit heeft ook invloed op de gemeente Molenwaard.

Opgave

De verhoogde asielinstroom is een uitdaging voor de gemeente. Het past bij de cultuur van de gemeente Molenwaard om mensen in nood op te vangen en hen niet in de kou te laten staan. Daarom streeft de gemeente naar geïntegreerde vergunninghouders en genaturaliseerde inwoners: voorzien van een huis, opleiding en/of (perspectief op) werk, een sociaal netwerk en deelname aan het maatschappelijk leven in de kern en binnen de gemeente; het spreken van de taal is hiervoor randvoorwaardelijk.

Willen meedoen

De gemeente wil zich maximaal inspannen voor een snelle integratie van vergunninghouders en genaturaliseerde inwoners. Naast de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting en begeleiding naar de woning toe, hebben ook vluchtelingen een eigen verantwoordelijkheid om te integreren, de taal te leren en werk te vinden. Veel van hen willen dat ook: zo snel mogelijk meedoen.

Bekijk ook...
200