Integratie en participatie van statushouders

  • Belangen Verbinden(15)

Opdrachtgever: gemeente Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis wil goede huisvesting bieden aan statushouders. Simester ondersteunde de gemeente zowel op strategisch als uitvoerend niveau bij de integratie en participatie van deze groeiende groep nieuwe Nederlanders.

Wonen en leven

Gemeenten zijn verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Ook de gemeente Hellevoetsluis krijgt jaarlijks een taakstelling opgelegd door het Rijk om vergunninghouders op te vangen. Naast de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting en begeleiding naar de woning toe, hebben ook statushouders een eigen verantwoordelijkheid om te integreren, de taal te leren en werk te vinden. Veel van hen willen dat ook: zo snel mogelijk meedoen. De participatieverklaring is een middel om hier invulling aan te geven.

Gezamenlijke opgave

Deelname aan de samenleving van het grootste belang voor vergunninghouders. Wanneer de taal, werk en/of een opleiding niet voorop staan, is het lastig een actieve participatie van vergunninghouders te realiseren. Voor statushouders is het van groot belang om zich snel thuis te voelen in de gemeente. Niet alleen omdat het bijdraagt aan integratie in de lokale samenleving, maar ook omdat het samenleven tussen mensen kan versterken.

Bekijk ook...
200