Projectleiding pilot preventie Jeugdzorg door versterking onderwijs

  • Belangen Verbinden(6)

Opdrachtgever: gemeente Tholen

Simester heeft voor de gemeente Tholen de pilot preventie Jeugdzorg door versterking onderwijs in Sint-Maartensdijk begeleid.

Eerder, lichter en samen

Gemeenten zijn als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente Tholen heeft bij de vorming van de coalitie enkele prioritaire opgaven benoemd, waaronder de Transformatie van het Sociaal Domein. Eén van de speerpunten is de (blijvende) inzet op zorg en - tegelijkertijd - een groter accent op preventie, dit door middel van maatwerk en experimenten. 

In 2018 is in Oud-Vossemeer een pilot opgestart om het schoolmaatschappelijk werk te verbinden aan het basisonderwijs. Als vervolgonderzoek op het Eiland Tholen is in Sint-Maartensdijk onderzocht welke instrumenten voor basisscholen in Sint-Maartensdijk - in het belang van de kinderen - van waarde kunnen zijn om de inzet van (zwaardere) jeugd- en gezondheidszorg in de toekomst te voorkomen of te verminderen.

Bekijk ook...
200