Procesbegeleiding scenariostudie toekomstvisie

  • simester-0008

Opdrachtgever: gemeente Borsele

In opdracht van de gemeente Borsele ondersteunde Simester bij het opstellen van een scenariostudie waarin de toekomstvisie van de gemeente centraal stond.

Welke gemeente willen we zijn?

De scenariostudie gaf oplossingsrichtingen weer op de vraag ‘welke gemeente willen we zijn?’. Totaal zijn er een zestal scenario’s ontwikkeld. Het 0-scenario representeerde de (dan) geldende politieke situatie en uitgangspunten. De scenario’s 1 t/m 5 zijn de uitwerking van het proces van de Raadswerkgroep Toekomstvisie op basis van literatuurstudie, dialoogtafels met belangenorganisaties, informatie uit het kerntakenonderzoek en uit het proces naar de Omgevingsvisie 2022.

In samenwerking met Herman Lelieveldt, politicoloog en docent aan University College Roosevelt
 

Bekijk ook...
200