Werkplan samenwerkingsverband Vivera

  • Participatie (17)

Opdrachtgever: gemeente Zwijndrecht

In 2014 ondersteunde Simester de gemeente Zwijndrecht bij het organiseren en begeleiden van een drietal bijeenkomsten met de partners van Vivera, een samenwerkingsverband dat opgericht is bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Onze rol

Vivera is een samenwerkingsverband met ruim twintig partners. Simester heeft als onafhankelijke partij stapsgewijs met deze partners toegewerkt naar een nieuw werkplan met doelen en ambities van het samenwerkingsverband voor de komende twee jaar. Aansluitend adviseerde Simester bij de doorwerking van het werkplan in het lokale Wmo-beleidsplan.

Waarom Vivera?

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. De gemeente dient een beroep te doen op het sociale netwerk van deze inwoners en van de vrijwilligers. Om dit te realiseren, hebben ruim twintig partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Zwijndrecht de handen ineengeslagen onder de naam Vivera.

Vivera verbindt en voert uit

De naam Vivera is een afgeleide van het werkwoord vivere dat ‘leven’ betekent en in het Latijns zelfs een opdracht is: ‘geniet van het leven’. Vivera maakt het prettig leven in de eigen wijk mogelijk, voor jong en oud. Vivera stelt zich ook als taak bewoners te informeren over de mogelijkheden van ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en (thuis-)zorg, onder andere door inzet van ouderenadviseurs en via fysieke infopunten.

Samenwerkingspartners

Cedrah, Lelie zorggroep, Albert Schweitzer ziekenhuis, Aafje, ASVZ, Yulis, Woonkracht10, Vivenz, Trivire, Syndion, SWOZ, Swinhove Groep, Rivas, Philadelphia, MEE Drechtsteden, Leger des Heils, Internos, Gemiva-SVG groep, Diverz, Huisartsengroep Zwijndrecht, vandendool

Bekijk ook...
200