Onderzoek implementatie Wet inburgering

  • simester-0005

Opdrachtgever: gemeente Veere

In 2022 gaan gemeenten regie voeren op de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten bieden inburgeraars een traject op maat aan.

Afwegingskader

Simester deed voor de gemeente Veere onderzoek om tot een zorgvuldige implementatie van de wet te komen. Op basis van interviews met relevante stakeholders is een afwegingskader gemaakt. Daarbij zijn een vijftal alternatieven beoordeeld op grond van een set criteria en gewichten. Ook is er een voorkeursalternatief benoemd.

Bekijk ook...
200