Effectief en praktisch subsidiebeleid

  • ©JL-1007

Opdrachtgever: gemeente Molenwaard

Simester ondersteunt de gemeente Molenwaard bij het effectief inrichten en uitvoeren van het subsidiebeleid.

Definitie

Subsidie is een tijdelijke bijdrage van een overheid ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economisch belang niet direct voor de hand ligt en die zonder de bijdrage niet plaats zou kunnen vinden.

Opgave

De opgave richt zich op onderzoek naar de manier waarop financieele ondersteuning in de vorm subsidies maatschappelijke activiteiten kan helpen ondersteunen, het in kaart brengen van het subsidielandschap en het formuleren van aanbevelingen ter verduidelijking van het werkproces, voor zowel aanvragers als professionals.

Bekijk ook...
200