Dagvoorzitter klimaat en openbare ruimte

  • Belangen Verbinden(10)

Opdrachtgever: gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle heeft een netwerkbijeenkomst over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de openbare ruimte georganiseerd. De gemeente werkt mee om in de toekomst betere afwegingen en keuzes te maken voor groene in plaats van grijze infrastructuur. Simester leverde de dagvoorzitter en gespreksleider van de paneldiscussie.

Reikwijdte van het vraagstuk

In Kapelle zijn natuur, recreatie, de agrarische sector en de bebouwde omgeving al lange tijd communicerende vaten. Continu is het daarbij zoeken naar harmonie en de juiste balans, ieder tijdsgewricht biedt daarvoor bepaalde gegevenheden. De feiten van klimaatontwikkeling én de geprognosticeerde effecten ervan (is er wel sprake van een verandering?) zijn momenteel actueel.

Openbare ruimte

Wat zijn nu de verwachte gevolgen van de eventuele klimaatverandering voor de openbare ruimte? Hoe kan het landelijke bewustzijn lokaal worden vertaald? En wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiering van maatregelen? De bijeenkomst werd uitgevoerd onder de vlag van het Europese Deltaprogramma Nature Smart Cities en was specifiek bedoeld voor uitvoerende medewerkers, waaronder civiel-technici, wegbeheerders en buitendienstmedewerkers op het gebied van ondergrondse infrastructuur.

Bekijk ook...
200