Dagvoorzitter Klimaatstresstest

  • Landschap (6)

Opdrachtgever: gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft met een bijeenkomst voor belanghouders de aftrap gegeven voor de Klimaatstresstest Tholen. Simester begeleidde de bijeenkomst als dagvoorzitter. Alle gemeenten in Nederland houden een stresstest om knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en veiligheid in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Kwetsbaarheden lokaal in kaart

Op Tholen zijn natuur, recreatie, de agrarische sector en de bebouwde omgeving al lange tijd communicerende vaten. Continu is het daarbij zoeken naar harmonie en de juiste balans, ieder tijdsgewricht biedt daarvoor bepaalde gegevenheden. De feiten van klimaatverandering én de geprognosticeerde effecten ervan zijn echter niet te ontkennen.

Maatwerk vraagt kennis

Veel ondernemers op Tholen verdienen hun boterham - direct of indirect - met recreatie. Wat zijn de verwachte gevolgen van de klimaatverandering voor hen? Voor agrariërs is een goede zoetwatervoorziening bijvoorbeeld ook belangrijk, om zo minder ahankelijk te zijn van regen die valt. In de bebouwde omgeving is de dialoog met bewoners over klimaat relevant. Hoe vertellen we dit ‘verhaal’ en hoe laten we burgers hierin participeren? Tijdens de bijeenkomst zijn feiten en informatie met elkaar gedeeld en bood het inzicht in lokale en regionale kwetsbaarheden een basis voor vervolgstappen.

Bekijk ook...
200