Beleidseffectrapportage Leefbaarheid

  • Belangen Verbinden(1)

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

Simester ontwikkelde voor de gemeente Goeree-Overflakkee een beleidseffectrapportage voor de instrumenten die meerjarig op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit zijn ingezet.

Eigen kracht

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft sinds 2014 haar beleid en aanpak van leefbaarheid in kernen en buurtschappen op een nieuwe leest geschoeid. Na de gemeentelijke herindeling, de transities in het sociaal domein en het instellen van een vernieuwd, geografisch-georiënteerd subsidie- en ondersteuningsinstrumentarium, is een beweging in gang gezet die de (eigen) kracht van inwoners zo veel als mogelijk combineert met de agenda’s van de gemeente en haar initiatiefpartners.

Relevant en aantoonbaar

Simester kon op basis van een wetenschappelijk verantwoord werk- en model meerdere, relevante beleidseffecten aantonen.

Review Meis Broeders (beleidsadviseur)

Lees hier meer over de samenwerking met Simester

Bekijk ook...
200