Omgevingsmanagement Randweg Zuid-West

  • Bouw
  • Bouw (2)

Opdrachtgever: gemeente Bergen op Zoom

Simester verzorgt in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie van de Randweg Zuid-West. In 2013 is het eerste deel van deze nieuwe rondweg gereed gekomen, in 2015 wordt het tweede deel van het tracé aangelegd. Simester schrijft persberichten en formele aankondigingen, organiseert bijeenkomsten met belanghebbenden en geeft advies over de te volgen communicatiestrategie.

Bouwen aan de toekomst

Bergen op Zoom bouwt aan haar toekomst met nieuwe woongebieden, aantrekkelijke winkels en voorzieningen rondom ‘De Zeeland’ in het plangebied ScheldeVesting. Om al het verkeer hier in goede banen te leiden, vernieuwt en verbreedt de gemeente belangrijke toegangswegen.

Communicatiedoelgroepen

Het belangenveld rondom de aanpak van het betreffende deel van de Randweg Zuidwest is divers en complex. Als het gaat om communicatie, vraagt dit een aanpak die gericht aandacht schenkt aan alle mogelijke doelgroepen. Van bewoners tot scholieren, van werknemers van bedrijven aan het tracé tot winkelend publiek.

Bekijk ook...
198