Samenwerkingsovereenkomst

Voor een succesvol samenwerkingsverband is het nodig om vooraf intenties en afspraken op papier te zetten. Als de basis van de samenwerking goed is, kunnen de betrokken partijen zich gezamenlijk richten op het doel.

Vooraf een samenwerkingsovereenkomst opstellen met de betrokken partijen, zorgt voor een betere samenwerking. Het geeft focus en energie: de beoogde resultaten zijn duidelijk. U bent het samen eens over het gebruik van middelen en over de manier van werken. En als er nieuwe participanten willen intreden, weten zij ook meteen waar ze aan toe zijn.

Onafhankelijke partij

Simester is onafhankelijk procesbegeleider en stelt Simester stelt uw samenwerkingsovereenkomst op. Tevens zorgen wij desgewenst voor de bewaking en opvolging van de inhoud. Zo is er altijd een onafhankelijke partij betrokken die u kunt consulteren als dat nodig is.

Sparren over uw samenwerkingsovereenkomst? Neem nu contact op.

247