Documentatie

Goede documentatie kan helpen in een keuzeproces. Daarnaast draagt het bij in het proces als u draagvlak wilt creëren voor een visie of een plan. Oftewel: het selecteren en toegankelijk maken van informatie staat niet op zichzelf.

Aantrekkelijk gepresenteerd

Met uw doelstelling voor ogen verzorgen wij uw documentatie. Dat betekent dat wij verzamelen en selecteren, maar ook toegankelijk maken. We presenteren de bijeengebrachte informatie op een aantrekkelijke manier, bijvoorbeeld in projectbrochures. We stemmen waar nodig af met vormgevers en andere betrokkenen, om het geheel aantrekkelijk en overzichtelijk te presenteren.

Helderheid en informatie

Daarnaast is het belangrijk dat u zaken en afspraken helder op papier zet, daarmee voorkomt u moeilijkheden achteraf. Onze kennis van vraagstukken binnen de publieke ruimte c.q. de gebouwde omgeving zorgt ervoor dat wij weten wat u op papier wilt hebben.

We organiseren uw documentatie. Kies nu vrijblijvend om meer informatie.

244