Toekomstkansen Jonge Ondernemers

  • Toekomstkansen Jonge Ondernemers

Opdrachtgever: gemeente Tholen

De gemeente Tholen wil ruimte bieden aan ondernemerschap. Simester leidde een gesprek met jonge ondernemers in goede banen.

Bevlogen en betrokken

Jonge ondernemers zijn bevlogen en kijken op een eigen manier naar de economie en ondernemerschap. Tijdens een bijeenkomst werd ingegaan op de kansen en bedreigingen die er op het ondernemen afkomen, wat de benodigde skills voor de toekomst zijn, wat belangrijk is bij ondernemerschap (en wat juist niet) en wat ondernemers van de (gemeentelijke) overheid verwachten bij het realiseren van hun ambities.

Bekijk ook...
200