Masterplan Wonen en Recreatie Ouddorp

  • Belangen Verbinden(21)

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee wil aan de hand van scenario’s in gesprek met stakeholders. Simester verzorgde organisatie en gespreksleiding van een bijeenkomst in het kader van het Masterplan Recreatie Ouddorp.

Gedragen oplossingsrichtingen als opmaat naar keuzes

De stakeholdersbijeenkomst stond in het teken van het komen tot richtinggevende uitspraken voor de deelgebieden Ouddorp West, Zandwallengebied en Ouddorp Bad en Ouddorp centrum. Willen we bijvoorbeeld meer recreatie - in de vorm van campings - in het poldergebied? En is het gewenst dat er nieuwe recreatiewoningen bijkomen in Ouddorp Bad? De dialoog ‘an sich’ bleek waardevol. Op het einde van de bijeenkomst was er zicht op de punten van overeenstemming, met bijbehorende argumentatie.

Bekijk ook...
200