Lerende Evaluatie Duurzaamheid

  • Workshop duurzaamheid

Opdrachtgever: Onderzoekscentrum Drechtsteden

Simester was workshopleider bij de lerende evaluatie van het Opgaveplan Duurzaamheid Dordrecht, in opdracht van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD).

Samen leren

De ambitie is groot: ‘Op weg naar een Energieneutraal Eiland Dordrecht in 2050’. Deze doelstelling krijgt via de thema’s energietransitie, mobiliteit, circulaire economie, voorbeeldige gemeente en ruimtegebruik invulling.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst kwamen de volgende vragen aan bod: hoe verloopt de manier van werken met (netwerk-)partners? Krijgen we bewoners, bedrijven, platforms e.d. betrokken en aan de gang? Wat kunnen we leren van de successen per thema? En hoe kunnen we die onderling uitwisselen? Samen leren staat centraal.

Bekijk ook...
200