Toekomstbestendige reizigersparticipatie

  • Belangen Verbinden(17)

Opdrachtgever: Metropoolregio Den Haag-Rotterdam

Simester ondersteunt als procesbegeleider bij de transitie van het gezamenlijke consumentenplatform van de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam (MRDH). Het Metrocov wil effectiever, professioneler en representatiever zijn in het belang van een beter OV voor een iedereen.

De nieuwe mobiliteitsconsument

De manier waarop vervoer gebruikt wordt is aan verandering onderhevig. Hoogwaardige en moderne openbaar vervoersystemen zullen een steeds belangrijker middel worden voor bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van plekken en gebieden.

Organiseren vanuit opgaven

Om de toekomstige opgaven in mobiliteit ook in de regio goed te kunnen ‘beantwoorden’, hebben MRDH en Metrocov gezamenlijk ingezet op een transitie. ‘Organiseren vanuit opgaven is daarbij het uitgangspunt’. Dit betekent dat maatschappelijke ontwikkelingen het vertrekpunt zijn voor het verder invulling geven van activiteiten, verbindingen, communicatiekanalen en rollen. Op deze manier geven MRDH en Metrocov toekomstbestendige reizigersparticipatie vorm én inhoud.

Bekijk ook...
222