Tevredenheidsmeting

Een tevredenheidsmeting is geen doel op zich. Het is een kans om te weten wat er leeft onder uw doelgroep. Of het nu gaat om potentiële kopers, huurders, buurtbewoners of andere betrokkenen. Wilt u dit instrument succesvol inzetten, dan vraagt een tevredenheidsmeting om een zorgvuldige voorbereiding.

Simester helpt u bij het uitzetten van een haalbaar en nuttig tevredenheidsonderzoek:

  • We zorgen eerst dat de gewenste opbrengsten helder zijn.

  • Wij adviseren u over de juiste vraagstelling.

  • We houden rekening met het beperkt houden van de verwerkingstijd.

  • We respecteren de privacy van de deelnemers.

  • We adviseren u over het stimuleren van deelnemers.

Met het uitzetten van een tevredenheidsmeting zendt u het signaal uit dat u waarde hecht aan de stem van de huurder, koper of buurtbewoner. Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproces is daarom dat u vooraf het doel van de meting aan hen duidelijk maakt. Tevens koppelen we terug wat we wel en niet met de uitkomsten van de meting doen.

237