Communicatieplan DWT Groep

  • Nieuwbouw (7)

Opdrachtgever: DWT Groep

Simester ondersteunt DWT Groep bij communicatievraagstukken. Dit bekent het ontwikkelen van een communicatieplan voor een marktbenadering die de onderneming voorstaat.

Samen werken met stakeholders

Innovatie binnen de bouw- en installatiebranche is kansrijk voor DWT Groep, bijvoorbeeld vanwege het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor bouwkundige aspecten. Communicatie is daarbij van wezenlijk belang in het slagen van projecten alsook voor het eigen lerend vermogen en de opschaalbaarheid van opgedane kennis binnen de (toekomstige) portfolio. Simester is in dit licht gevraagd voor ondersteuning en advies.

Bekijk ook...
198